DELA

Vårdö skola får flispanna

Vårdö satsar på att värma upp skolan och andra fastigheter med flis. En arbetsgrupp för utredning av biovärme i kommunen har stått för förarbetet.
Det innebär att kommunen i egen regi bygger om Vårdö skolas pannrum genom att riva ut befintliga oljepannor och oljetank. Därefter installeras två stycken ETA-flispannor på vardera 130 kilowatttimmar som köps in av Biovärme Sverige Ab med Mickelsö handelsträdgård som förmedlande företag. Till pannorna kopplas tre stycken ackumulatortankar på 1.650 liter vardera varav den ena är försedd med solvärmeslinga och den andra med varmvattenslinga.
Vidare anlitar Vårdö kommun Mariehamnsföretaget PJ-svets som sköter rivning, montering och ombyggnadsarbeten. Som samordnare och sakkunnig fungerar Niclas Lindholm som tagit fram ursprungsförslaget.
Totalkostnaden blir cirka 95.000 euro exklusive moms. Vårdö kommunfullmäktige beviljade vid sitt senaste möte ett tilläggsanslag om 50.000 euro till projektet som enligt beräkningarna ska vara färdigställt i mitten av augusti. (mt)