DELA

Vårdö skjuter upp köp av räddningsbåt

Företaget Aktiv Sandösund Ab får ja på sin anhållan om att inlösa ett markområde av Vårdö kommun. Det beslutade kommunfullmäktige på sitt senaste möte. Området ägs av Vårdö kommun och arrenderas just nu ut till samma person som är delägare till Aktiv Sandösund Ab.

Fullmäktige behandlade en tilläggsbudget rörande ett investeringsäskande från gemensamma räddningsnämnden, för en båt och en trailer till en sammanlagd kostnad om 30 000 euro. Kommunstyrelsen var positiv under förutsättning att den befintliga båten säljs, men kommunfullmäktige valde att avvakta investeringen till budgetberedningen 2021.

Fullmäktige hänvisade till de ekonomiska osäkerheterna som uppkommit till följd av coronaviruset. (ss)