DELA

Vårdö-skatten oförändrad

VÅRDÖ. Kommunfullmäktige beslöt vid senaste mötet att behålla inkomstskattesatsen på 19 % nästa år.

Fastighetsskatten lämnas också oförändrad. (ms)