DELA

Vårdö överklagar landskapsandelar

Vårdö överklagar landskapsregeringens beslut om landskapsandelar till Högsta förvaltningsdomstolen. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt möte i onsdags.

Landskapsregeringen beslutade i början av april att avslå Vårdös rättelseyrkan gällande basbeloppet för socialvården som kommunen lämnat in i slutet av januari.

Enligt Vårdö kommun hade landskapet fattat beslutet för sent och ville därför att basbeloppen skulle baseras på året före. (ff)