DELA

Vårdö-oro för Hummelvik

Landskapet gör i år grundförbättringar i hamnen i Hummelvik. Det skriver man som svar på en fråga från Vårdö kommun. Hummelvik är ändhamn för den norra skärgårdslinjen, som enligt landskapsregeringen skall bibehållas som en viktig del av landskapstrafiken. Man påpekar att lagtinget är av samma åsikt.
Planerna på tunnel till Föglö och diskussionerna om Föglö som en knutpunkt för skärgårdstrafiken har väckt frågor om den norra skärgårdslinjens framtid.
Landskapsregeringen meddelar också att medel för grundförbättring av sträckan Kastelholm-Tranvik finns i årets budget och att projektet skall bjudas ut i höst. (ht)