DELA

Vårdö-nej till skärgårdskommun

Vårdö säger nej till att en kommunutredning som involverar Vårdö upphandlas. Vårdö ska arbeta för att förbli en egen kommun.

I enlighet med vad den rådgivande folkomröstningen visade i Vårdö föreslår kommunstyrelsen för fullmäktige att tacka nej till att utreda en gemensam skärgårdskommun, kommunstyrelsen föreslår också att kommunen ska motsätta sig en utredning där Vårdö ingår. (jo)