DELA

Vårdö-nej till att avskilja Ängö och Bussö

Kommunstyrelsen i Vårdö beslutade på sitt senaste möte att motsätta sig en gränsjustering genom vilken byarna Ängö och Bussö skiljs från Vårdö.

Bakgrunden är landskapets förslag om att Ängö och Bussö, som i dag hör till Vårdö, efter kommunreformen ska tillhöra Södra Ålands kommun. Övriga Vårdö ska enligt planen tillhöra Nordvästra Åland.

Kommunstyrelsen hänvisar i sitt beslut till kommunindelningslagen. Indelningen ska enligt lagen ändras om detta främjar ordnandet av service för invånarna, förbättrar deras levnadsförhållanden, förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna, eller främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet. Styrelsen anser att ingen av dessa förutsättningar uppfylls av att Ängö och Bussö skiljs från Vårdö, och motsätter sig därför gränsjusteringen.

Styrelsens utlåtande delgavs kommunfullmäktige för ett retroaktivt omfattande. (ss)