DELA

Vårdö kommun slog fast budgeten

Vårdö kommunfullmäktige har godkänt budgeten för nästa år. Slutsiffran för årets budget blir nästan 160 000 euro på minus jämfört med nästan 200 000 i fjol.

Årsbidraget blir positivt – 32 000 euro. I fjol var siffran drygt 31 000 minus.

Inkomstskattesatsen är oförändrad det vill säga 19,0 procent och den allmänna fastighetsskatteprocenten stannar på 0,15 procent. (dh)