DELA

Vårdö efterlyser sparförslag

Kommunstyrelsen i Vårdö beslutade på sitt senaste möte att uppmana Norra Ålands högstadiedistrikt att sänka sina kostnader.

– Kommunstyrelsen på Vårdö kan ej omfatta budgetförslaget utan står fast vid sitt direktiv om att verksamhetens kostnader skall minska med 5 procent jämfört med bokslut 2019, skriver kommunstyrelsen, och instruerar kommunens representanter att verka för att budgeten återremitteras till förbundsstyrelsen för att hitta inbesparingsförslag. (ss)