DELA

Vård utanför Åland pressar ÅHS budget

Vården utanför Åland har blivit dyrare än beräknat för Ålands hälso- och sjukvård.

I fjol blev utgifterna för vård utanför landskapet två miljoner dyrare än budgeterat. I år räknar man med att budgeten överskrids med 860 000 euro.

Det framgår av budgetförslaget för 2016 som ÅHS styrelse behandlar i dag.

Kostnaderna för vård utanför Åland är så svårbudgeterade att det på sikt behövs en budgetreserv på två miljoner euro.

Externvården beräknas kosta 9,5 miljoner nästa år. Budgeten för personalkostnader är 53,5 miljoner, en ökning med 1,6 miljoner jämfört med i år. Förlikningen efter Tehystrejken innebär en kostnadsökning på 0,7 miljoner per år. (pd)