DELA

Vänortsbesök från Lomonosov

Mariehamn gästas i veckan av en delegation från den ryska vänorten Lomonosov, som ligger söder om St. Petersburg vid Finska vikens strand. De fem personerna i delegationen har främst anknytning till utbildningssektorn.
Vänskapsförbindelsen ingicks redan 1961, på Sovjettiden. Lomonosov har cirka 40.000 invånare.
– Av dokumentationen från tidigare år framgår att utbytet har varit mycket omfattande. Städerna gästade varandra ibland flera gånger per år och man var noga med att utbyta telegram i samband med högtider. Besöksgruppernas sammansättning varierade och kunde bestå av, konstnärer, friidrottare, jordbrukare, artister mm. Gemensamma idrottsevenemang arrangerades och i ett skede involverades Mariehamns kompetens i planeringen av en campingplats i Lomonosov, sägs i ett pressmeddelande.