DELA

Vänorter vill ha starkare samarbete

Samarbetet skall stärkas mellan vänorterna på alla områden. Det var deltagarna överens vid den nordiska vänortskedjans planeringsseminarium som arrangerades i Süderbrarup i Sydslesvig förra veckan.
Åländsk representant på plats var Bror Myllykoski, vikarierande verksamhetsledare för Föreningen Norden på Åland. Vidare deltog Arsuk (Grönland), Herning (Danmark), Holmestrand (Norge), Vänersborg (Sverige) och Husby (Sydslesvig). I vänortskedjan ingår även Kangasala (Finland), Eidi (Färöarna) och Siglufjordur (Island).
– Vänortsutbyte är en gammal nordisk tradition och Ålands landskommuner ingår i Nordens största vänortskedja. Syftet med planeringsseminariet var att diskutera det fortsatta vänortssamarbetet i en tid med förändringar och nya utmaningar, säger Myllykoski.
Bland annat berördes integration av invandrare i vänortsutbytet.
– Den frågan lyftes tidigare upp av Föreningen Norden på Åland framlidne ordförande Folke Sjölund som såg det väsentligt att få med invandrare, ”nya nordiska medborgare”, i dessa kontakter för att vi ska kunna få med dem i den nordiska familjen och i det nordiska tänkandet, påpekar Myllykoski. (ms)