DELA

Vandringsled kan snart bli verklighet

JOMALA. Kommunstyrelsen vill bevilja 20.000 euro för förverkligandet av en 30 kilometer lång vandringsled genom Jomala kommun. Sedan tidigare har landskapsregeringen beviljat ett lika stort stöd för projektet. Vandringsleden är tänkt att sträcka sig från kommunens gräns i Hammarland till Ramsholmen.
Om kommunfullmäktiga godkänner styrelsens förslag ska en projektledare snarast anställas och en styrgrupp tillsättas för att ansvara för projektets genomförande. (as)