DELA

Valvaka sänds i tv

Ålands radio och tv anhåller hos landskapet om 47.650 euro för en tv-debatt och en tv-sänd valvaka i anslutning till lagtingsvalet.
Landskapsregeringen säger ja på villkor att lagtinget beviljar medel.
Lagtings- och kommunalvalet är den 21 oktober. (ht)