DELA

Valupptakt för fs-kvinnor

En skara bland Frisinnad Samverkans kvinnor samlades förra veckan för att tillsammans dra igång valarbetet. Tidigare kvinnliga partisekreterare var inbjudna som inspirationskällor.
– Kvällen utmynnade i att vi skall hålla en mer formell valupptakt i januari med någon lämplig föreläsare, rapporterar partisekreterare Lillan Holmberg och fortsätter:
– Redan vid kvällens träff fanns en flertal framtida lagtingskandidater.
En utredning från ÅSUB visar på att det finns minst lika många kvinnliga väljare som manliga, vilket uppmuntrade deltagarna i det fortsatta arbetet. (mt)