DELA

Välkomnar genomcentrum

2016 beslutade Finlands regering att inrättas ett nationellt genomcentrum i landet. Genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms samtliga gener.

Centrumet ska bland annat ansvara för att en nationell genomdatabas skapas och utvecklas. Databasen ska kunna utnyttjas i vården av patienter och i forskning och produktutveckling.

Landskapsregeringen har nu fått lämna ett utlåtande till genomcentrumets arbetsgrupp. Det är ytterst viktigt, anser landslapsregeringen, att åländska patienter har åtminstone samma tillgång till genomcentrumets tjänster som andra patienter i riket.

Delvis på grund av Ålands isolerade läge finns hos den åländska befolkningen visssa genetiska säregenskaper och sjukdomar som i viss mån har genetisk bakgrund, som till exempel Huntingtons sjukdom och von Willebrandts sjukdom.

Med anledning av detta är det förmodligen ännu viktigare att samla heltäckande genetisk information från den åländska befolkningen till genomcentrumet än från medborgare i riket i genomsnitt, konstaterar landskapsregeringen. (lb)