DELA

Vakanta tjänster ska dras in

Som ett led i landskapsregeringens inbesparingar dras flera vakanta tjänster dras in. Det handlar om en bibliotekarie vid Läromedelscentralen, en antikvarietjänst vid utbildnings- och kulturavdelningens museibyrå, en avdelningsjurist vid näringsavdelningens allmänna byrå och en tjänst som forskare vid Ålands försöksstation. (ak)