DELA

Vägrätt kan stjälpa Bovik småbåtshamn

De personer som ansökt om att arrendera ett markområde vid Boviken i Sund Prästö för småbåtshamn får avslag av landskapsregeringen. Området har tidigare varit utarrenderat till sammanslutningen Bovik båthamn, men avtalet gick ut den 1 november 2009.
Landskapsregeringen konstaterar att den befintliga vägen till området även går över privata marker vilket medfört problem. Innan en eventuell fortsatt utarrendering av området kan bli aktuell måste vägrättsfrågan få en lösning. (ak)