DELA

Vägplan klar för vajerfärja på Brändö

Landskapet har fastställt vägplanen för vägbyggen och nya färjfästen på Långö och Lånholm i Brändö.
Målet är att ersätta Doppingen med en vajerfärja. Projektet beräknas kosta drygt 3,7 miljoner euro.
I det ingår färjfästen, ny landsväg på cirka 1,4 kilometer från Lånholm till Jurmo, ombyggnad av Salterivägen på Jurmo, och på Långö en sjöbank på drygt 70 meter till det nya färjfästet.
Projekteringen kan inledas nu, och om budgetmedlen räcker till så påbörjas bygget nästa år, säger landskapets vägingenjör Stig Janson.
– För landskapsregeringen är det ett prioriterat projekt. (pd)