DELA

Väglag ställer frågor till Eckerö

Styrelsen för väglaget Öjvägen 1 och 2 samt Borgfyttsvägen undrar när Eckerö kommun kan ta över Öjvägen 1. Väglaget har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen där man önskar kommunens besked gällande status och tidsplan för kommunalt övertagande av vägen.
Väglaget vill även veta vilken standard vägen ska hålla för att kommunen ska överta den.
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till tekniska nämnden för beredning. (ml)