DELA

Väg Jurmo-Åva projekteras

Vid enskild föredragning på tisdagen beslöt trafikminister Veronica Thörnroos (C) att planeringen och projekteringen av vägplanen för fast vägförbindelse mellan Åva och Jurmo i Brändö ska påbörjas.
Av de förslag som lämnats in av kommunstyrelsen i Brändö ansåg landskapsregeringen att det förslag som lämnats in av Malena Strandvall med flera var det bästa sett ur såväl ekonomisk och logistisk synvinkel.
I vägplaneförslaget går vägsträckningen från tidigare föreslaget färjeläge (enligt Miljökonsekvensbedömningen), via Lånholm med sjöbank/bro/sjöbank över grunden och vidare på land norr om bebyggelsen vid Västerbötet radhus ner till kommunalvägen. (ns)