DELA

Väg i Saltvik fick nytt namn

SALTVIK. Den gamla Kvarnbovägen som går genom Haraldsby får namnet Haraldsbyvägen beslöt kommunstyrelsen på sitt möte i slutet av februari. Nu när man byggt en ny utfart i Haraldsby får den nya vägen namnet Kvarnbovägen. (ns)