DELA

Väg i Brändö renoveras

Ett vägavsnitt i Torsholma by, Brändö ska renoveras. Sträckan är cirka 330 meter och den ska stabiliseringsfräsas och grundförstärkas.

Åtgärden utförs samtidigt som kommunen stabiliseringsfräser och grundförstärker sina vägavsnitt i anslutning till landsvägen.

Beräknad totalkostnad för landskapsregeringen är cirka 8 000 euro exklusive beläggning som ingår i skilt beläggningsprogram. (hh)