DELA

Väg byter namn i Vestergeta

Laxvägen i Vestergeta byter namn. Laxvägens norra loop byter namn till Sikslingan och Laxvägens nord/sydliga dragning byter namn till Abborrvägen. Laxvägen återstår som den väg som i öst/västlig riktning ansluter till Gamla byvägen.
Orsaken till namnbytet är att det på på grund av vägens loopade utformning uppstått problem med dubbla numreringar vilket varit problematiskt för posten och även en risk ur räddningshänseende. (ml)