DELA

Vädjar om stöd för EU-platsen

Stöd oss! Det är budskapet i ett brev som landskapsregeringen skickar till parlamentariker med nyckelpositioner i Europaparlamentet.

I brevet, som har undertecknats av lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och minister Nina Fellman (S), hänvisar man till det ändringsförslag, amendment 112, som bland andra Nils Torvalds (SFP) lämnat in om att också lagstiftande regioner inom unionen ska kunna få ta del av de platser som blir lediga i och med brexit..

– Ålands regering hoppas på ert stöd för att framlägga ändringsförslag 112 i utskottet för konstitutionella frågor och därmed ge oss en ny chans att äntligen få ett positivt resultat i den nationella fördelningen av platserna i Europaparlamentet, skriver regeringen. (tt-s)