DELA

VA-verket nästa bolag i staden?

– Mariehamns vatten- och avloppsverk bör bolagiseras så snart som möjligt.

Det framhöll stadsfullmäktigeledamot Jörgen Pettersson (C) i bokslutsdebatten i går kväll med motiveringen att den typen av infrastrukturfrågor inte bör finnas i samma kassa som omsorg och skola.

– Stadens elbolag har presenterat sitt första bokslut. Det är mycket intressant och visar framför allt att verksamheten i dag klarar sig helt utan skattepengar. Samma bör gälla för VA-verket. (tt-s)