DELA

Utskottet vill ha rambudgetering

Lagtingets finans- och näringsutskott har gett sitt betänkande om landskapsregeringens fjärde tilläggsbudget för förra året, den så kallade städbudgeten. I budgeten ingår ökade anslag för sjötrafiken, ökade skatteinkomster och anslag gällande pandemin.