DELA

Utskott tror på språkkommitté

Lagtingets finans- och näringsutskott har granskat regeringens förslag till budget för 2018. Utskottet föreslår att samtliga 48 budgetmotioner som lämnades in ska förkastas men anser att regeringen kunde överväga Harry Janssons (C) förslag om att tillsätta en parlamentarisk språkkommitté med uppgift att hantera det svenska språkets försämrade ställning.

Utskottet anser bland annat också att man kunde skynda på den hållbara utvecklingen genom att uppmärksamma möjligheten att konvertera fossilbränsledrivna fordon till fordon som kan drivas med biogas. Dessutom anser man att det privata förslaget om en tunnel till Föglö kan vara intressant för framtiden men att kortrutten redan håller på att förverkligas.

13 reservationer har lämnats till utskottets betänkande. (tt-s)