DELA

Utskott öppnar för ”gröna lån”

Privata hushåll och företag borde kunna få ansöka om landskapsborgen för så kallade ”gröna lån” för investeringar i fossilfria uppvärmningssystem eller energieffektiverande åtgärder.

Det anser lagtingets social- och miljöutskott som har granskat regeringens energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030.

Utskottet välkomnar strategin men efterlyser utöver de gröna lånen bland annat också en handlingsplan som innehåller en tidsplan och en beskrivning av vem som finansierar och ansvarar för vad. (tt-s)