DELA

Utskott oense om polisavgångsålder

Skjut fram åldersgränsen för de poliser som ska få en ny avgångsålder med tio år, från födda före 1965 till födda före 1975. Det kräver oppositionen i lagtingets lag- och kulturutskott bland annat med motiveringen att de som sökt sig till det fysiskt hårda yrket gjort det enligt premisserna om en låg avgångsålder.

Majoriteten i utskottet anser dock att det alternativet skulle kosta för mycket och väljer därför att förorda regeringens förslag. Bert Häggblom (Ob), Harry Jansson (C) och Brage Eklund (Åf) har reserverat sig mot beslutet. (tt-s)