DELA

Utskott åker till Färöarna

Lagtingets lag- och kulturutskott åker på studieresa till Färöarna för att studera dess självstyrelsesystem. Resan inleds i morgon, tisdag, med ett besök i Köpenhamn där man träffar ansvarig tjänsteman för färöiska frågor vid Statsministeriet och representaner för Färöarnas och Grönlands utskott i Folketinget. På onsdagen besöker utskottet Färöarnas lagting i Torshavn. Med ministrar från Färöarnas regering ska man bland annat diskutera Färöarna och dess förhållande till EU och Nordiska rådet, internationella avtal och relationen till Danmark.

Färöarnas tv och radio samt universitetet får också besök av det åländska utskottet. (ikj)