DELA

Utryckning till musikinstitutet

Räddningsverket i Mariehamn fick på lördag förmiddag vid 11-tiden göra en utryckning till Ålands musikinstitut. Det automatiska brandalarmet i institutet hade av okänd anledning utlösts. Någon brand var det inte fråga om. Personalen från räddningsverket återställde alarmet. (jk)