DELA

Utryckning till brand i Brandö

Under eftermiddagen igår utbröt en mindre markbrand i Brandö vid Torsholma.
Branden uppkom genom att en slåttermaskin som arbetade på en åker slog gnistor som antände underlaget.
Branden begränsades till ett område på cirka 30 kvadratmeter. Innan brandkåren anlände till platsen hade emellertid några personer i närheten redan lyckats släcka elden med en pulversläckare. Detta enligt uppgifter från Ålands radios hemsida. (fq)