DELA

Utredningar om hemfridsbrott och bedrägeri är klara

Polisen är klar med en utredning gällande misstänkt hemfridsbrott och en utredning gällande misstänkt bedrägeri.
Det första fallet handlar om en händelse som inträffade i augusti i år då en kvinna anmälde att en till henne bekant man olovligen befann sig på hennes gård i Jomala. Polisen ryckte ut till platsen och en anmälan om misstänkt hemfridsbrott upprättades.
Det andra fallet handlar om en person som köpte en begagnad bil av en annan person hösten 2013. I efterhand upptäckte köparen att bilens kilometerräknare visade miles i stället för kilometer. Köparen kontaktade då säljaren som bekräftade att så var fallet. Köparen ville behålla bilen men gjorde även en polisanmälan om misstänkt bedrägeri.
Polisen har utrett de båda händelserna och lämnar nu över dem till åklagare för åtalsprövning. (ml)