DELA

Utredning om ny friidrottsanläggning

Jomala kommun har utrett möjligheten att bygga en central friidrottsanläggning i kommunen. Bakgrunden är en motion som fullmäktigeledamoten Tage Eriksson (C) med flera lämnade in i februari.
Områdesarkitektkontoret har tagit ställning till två alternativa placeringar i närheten av Vikingavallen, och skriver i sin utredning att ingen av de föreslagna placeringarna är möjliga eftersom områdena har oersättliga kulturhistoriska och estetiska värden.
Kommunfullmäktige antecknade utredningen till kännedom på sitt senaste möte. (ml)