DELA

Utredning om Godby poliskontor

Centralkriminalpolisens utredning om nedläggningen av Godby poliskontor har inletts. Utredningen ska klarlägga om landskapsregeringen begick ett brott då den lade ned kontoret.
Utredningen är i ett tidigt skede och förhör ska hållas på höstsidan, sannolikt i september eller oktober. Polisen vill ännu inte uppge vem som ska förhöras.
– Fallet är för öppet ännu, men vi siktar på att vara färdiga med utredningen före årsskiftet, säger kriminalöverkommissarie Heikki Topihulmi.
Det var juristen Bert Häggblom som polisanmälde ärendet, eftersom han menar att beslutet att stänga Godbykontoret var lagstridigt enligt gällande lagstiftning. (es)