DELA

Utomnordisk inflyttning ökade befolkningen

Inflyttningen från utomnordiska länder höll igång en svag befolkningstillväxt på Åland första kvartalet 2010 trots att både nativiteten och flyttningen inom Norden gav underskott. Det visar statistik från ÅSUB.
Det föddes 54 barn under kvartalet, ungefär lika många som motsvarande tid i fjol, men antalet avlidna ökade betydligt och blev 66 personer.
Flyttningen till och från utomnordiska länder ledde till ett överskott på 25 personer. Det totala flyttningsöverskottet sjönk dock från 82 personer i fjol till 22 personer i år.
Alla regioner hade födelseunderskott det första kvartalet. I Mariehamn gjorde ändå ett stort flyttningsöverskott att folkmängden växte med 33 personer. Också skärgården hade ett litet flyttningsöverskott, men befolkningen minskade ändå med tre personer. På landsbygden visade även flyttningsrörelsen underskott, den totala förändringen blev därför minus 20 personer.
Den preliminära siffran för Ålands invånarantal den 31 mars 2010 är 27.744 personer.