DELA

Utökad jakttid på mårdhund under häckning

Landskapsregeringen har fastställt riktlinjer för jakt med hund på häckningsskär.

Under 1 mars till 15 april får hund användas vid jakt på räv, mårdhund, grävling och mink på holmar och skär som saknar förbindelse, fast eller med färja. Specialtränad hund ska användas vid jakten för att störa annat vilt minimalt, skriver landskapsregeringen.

Jägaren bör avbryta jakten om sjöfåglarna inlett sin häckning och ska framförallt visa hänsyn till havsörnen som är mycket känslig för störningar under häckningen som överlappar jakten. Jägaren ska undvika att röra sig närmare än hundra meter från örnbon och vara extra försiktiga om ett bo påträffas.

Jägarna uppmanas också att fylla i en redovisningsblankett för insamling av statistik till landskapsregeringen. (ck)