DELA

Utlåtande om hållbar turism

– Att lägga fokus på åtgärder för att minimera den växande turismens påverkan på vår känsliga miljö är viktigt och i linje med landskapsregeringens målsättning.

Det skriver landskapsregeringen i ett utlåtande till Nordiska rådet om ett medlemsförslag ”om hållbarhetscertifiering av turistdestinationer”.

I utlåtandet sägs att redan i dag efterfrågas, framförallt vid konferens- och affärsresor, resande- och boendeformer med en klart uttalad miljöpolicy.

– Inom en snar framtid förväntas även privatpersoner i allt högre grad efterfråga miljövänliga alternativ.

Landskapsregeringen är dock inte övertygad om att man skall satsa på en gemensam ny nordisk miljömärkning utan ”det bästa kanske är att dra nytta av de miljömärkningar som redan finns och fungerar väl”. (ms)