DELA

Utkomststöd höjs

Utkomststödets grunddel höjs med 1,2 procent. Landskapsregeringen har tagit beslutet efter konstaterande att det konsumentindex, som stödet baseras på, också har stigit med 1,2 procent.
För ensamboende och ensamförsörjare är stödet nu 373,63 euro per månad, för andra som fyllt 17 år 317,75 euro, för en som fyllt 17 och bor med någondera eller bägge föräldrarna 272,85 euro, för barn i åldern 10-16 år 261,68 euro och för barn under 10 år 246,78 euro.
Höjningen träder i kraft den 1 september. (ht)