DELA

Utkast till turismstrategi presenterades i går

I går fick företag och organisationer som påverkas av varumärket Åland bekanta sig med arbetet med en turismstrategi för landskapet. Den av landskapsregeringen utsedda strategigruppen presenterade ett första utkast till strategi.
Linnea Johansson, landskapsförvaltningens representant i strategigruppen, berättar att utkastet baserar sig på en enkät med 400 svar, 60 djupintervjuer och flera marknadsundersökningar. För att se om utkastet motsvarar verkligheten vill man ha in åsikter och synpunkter från åländska företagare och organisationer. Till gårdagens tillfälle, som hölls i två omgångar, hade man fått in sammanlagt cirka 70 anmälningar.
– Vi är mitt i processen. Men i början av nästa år återkommer vi med resultatet av mötet.
Deltagarna är inte bara sådana som sysslar med logi utan det är en stor bredd på deltagarna påpekar Johansson. (ns)