DELA

Utgrävningssäsong inledd i Bomarsund

Museibyrån har inlett en utgrävning av Gamla Skarpans i Bomarsund.
Utgrävningen finansieras av landskapets trafikavdelning som bygger om landsvägen mellan Finby och Bomarsund.
Vägbygget sker längs ett område med flera kända fornlämningar med koppling till den så kallade förstaden Gamla Skarpans. Utgrävningarna sker där det tidigare fanns en bostad på en tomt som ägdes av åländska artillerigarnisonens fänrik Sogorin (Sågren). Bostaden brändes troligen ner i samband med slaget om Bomarsund 1854.
Fundamentet och en lång uthuslänga ska undersökas innan området täcks av den nya vägen. Utgrävningen som inleddes den 15 april pågår till den 24 maj. Utgrävningsområdet visas för allmänheten den 8 maj mellan 15.30 och 17.00. Ledare är Mikko Helminen, projektanställd antikvarie vid museibyrån.