DELA

Utbildningar inom bygg och maskin

Ålands landskapsregering har gett styrelsen för Ålands gymnasium rätt att inleda sysselsättningsfrämjande utbildningar inom byggbranschen samt inom maskin- och metallbranschen.

Inom bygg gäller det examensdelen Plattsättning som ingår i gymnasieexamen inom byggbranschen. I utbildningen ingår kurser i arbetssäkerhet, första hjälp och heta arbeten.

Kostnaden, för max 8 deltagare, uppgår till 27 424 euro inklusive skyddskläder och material.

Den andra utbildningen gäller Tillverkningsarbete och ingår i gymnasieexamen inom maskin- och metallbranschen. Även här ingår kurser i arbetssäkerhet, första hjälp och heta arbeten.

Denna utbildning kostar 34 260 euro för max 10 deltagare. (ms)