DELA

Uppvaktning om Föglötunneln

När kommunstyrelsen i Lemland sammanträdde i går uppvaktades de av tunnelmotståndare från södra Lemland. En liten grupp, kallad aktionsgruppen, överlämnade ett namnupprop till styrelsen.
– I det här skedet är det 254 personer som skrivit på namnuppropet, och dessa bor alla i södra Lemland längs den planerade vägsträckningen, från Rörstorp till Bodkaröjen, säger Daniel Wikblom i aktionsgruppen.
Namnuppropet har tidigare också lämnats in till landskapsregeringen. (ml)