DELA

Uppträdandeförbud för juristen Kiianlinna

Jyrki Kiianlinna förbjuds från att vara rättegångsombud eller -biträde vid Ålands förvaltningsdomstol under de sex kommande månaderna.

Beslutet motiveras med att han misskött ett barnskyddsärende där han företrätt en vårdnadshavare och två minderåriga barn. Han ska bland annat inte ha lämnat in en fullmakt från vårdnadshavaren och barnen, inte talat med båda barnen, inte ansökt om rättshjälp för samtliga och inte beaktat risken för en eventuell intressekonflikt.

Hovrätten avsatte Kiianlinna år 2015 från uppdraget som rättsligt ombud till en mor som åtalades för att ha vanvårdat sin dotter.

Kiianlinna har tidigare varit landskapsåklagare på Åland. (fb)