DELA

Uppsägningshotet på posten mindre

Nya Åland berättade nyligen att mellan 20 och 30 anställda på Åland Post hotas av uppsägning. Orsaken är att flera av bolagets e-handelskunder befaras flytta vid årsskiftet på grund av nya krav på momsregistrering hos skatteförvaltningen. Personal, ägare och styrelse informerades då om samarbetsförhandlingar.

Sedan dess har postens ledning förhandlat intensivt med sina kunder om att uppfylla kraven.

– Vi ser redan nu resultat men hur det sist och slutligen går vet vi först efter årsskiftet. Men vår uppfattning nu är att det värsta scenariot inte behöver bli verklighet, säger postens vd Henrik Lundberg. (tt-s)