DELA

Upplåningen ökade på Kökar

Kökar kommunstyrelse godkände vid sitt senaste mötet bokslutet för 2010. Resultatet är negativt och utgör drygt minus 73.500 euro. Årsbidraget var positivt, 111 euro per invånare.
Sommarängens om- och tillbyggnad gjorde att upplåningen ökade markant under året. Summan uppgick vid årets slut till 9.317 euro per invånare. (ak)