DELA

Upphandlingarna om sjötrafik bryts

Vinterns upphandlingar av trafiken mellan Kumlinge och Enklinge och Asterholma strider mot EU-reglerna och måste därför avbrytas och göras om. Som en följd av det avbryts också de avtalsförhandlingar som pågår om trafiken på linjerna.
– Upphandlingarna är ogiltiga eftersom summan överskrider EU:s tröskelvärde, säger John Eriksson, tillfällig biträdande avdelningschef på landskapets trafikavdelning.
Tröskelvärdet för tjänster sjönk den första januari i år från 216.000 euro till 193.000 euro.
Landskapsregeringen har beslutat att nuvarande entreprenadavtal på linjerna förlängs över den nya upphandlingstiden. (tt-s)