DELA

Upphandling av södra linjen i augusti

Landskapsregeringen förbereder anbudshandlingarna för driftsprivatiseringen av trafiken på skärgårdstrafikens södra linje. Trafikbyråns chef Mikael Korpela hoppas att man kan inleda upphandlingen i slutet av augusti.
Då blir det också klart vem som får ta över driften i skärgårdstrafikens norra linje. Sista datum för inlämning av anbud var den sjuttonde juni och trafikbyrån behandlar nu anbuden. (fj)