DELA

Upphandlar nya dagisutbildningen

Högskolan får i uppdrag att genomföra upphandlingen av den nya barnträdgårdslärarutbildningen på Åland.

Vägkosten från landskapsregeringen är att utbildningen ska rikta sig de som uppfyller behörighetskraven och att man ska tillämpa samma antagningskrav som man har för motsvarande utbildning i riket.

Barnträdgårdslärarutbildningen ska starta senast i januari 2019 och får under fyra år kosta maximalt 800 000 euro inklusive administrationskostnader. (tt-s)